INNOVI IV-807J, SONY 1/3” CCD SH, 0.05 лк, 520 ТВЛ